17Οκτώβριος2021

AQUAMAT

ΕΠΑΛΟΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ AQUAMAT
Περιγραφή

Eπαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών. Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού κατά W-347. Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο και από την αντίθετη πλευρά του νερού.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Γκρι, λευκό, γαλάζιο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2-4 kg/m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25 kg, 5 kg.