05Οκτώβριος2023

http://www.dritsos.gr

Λέβητας Pellet Εστία – Thalia plus

Περιγραφή
Λέβητας Pellet  Εστία – Thalia plus
Ισχύς 18 kw 21 kw 27 kw 33 kw 40 kw 50 kw 60 kw
Τετραγωνικά μετ. 100 m2 120 m2 150 m2 180 m2 300 m2 400 m2 500 m2
Κατανάλωση Kg/h 1.35-3.80 1.55-4.20 1.85-5.20 2.30-
6.20
2.75-8.30 3.55-10.70 4.30-12.95
Βάρος 185 Kg 195 Kg 215 Kg 250 Kg 315 Kg 345 Kg 380 Kg
Αποθήκη Pellet 45 Kg 45 Kg 55 Kg 80 Kg 95 Kg 110 Kg 135 Kg
Έξοδος καυσαερίων 100-130 0C
Καπνοδόχος: Φ 80
Διαστάσεις (mm) 562X735
X1050
562X735X
1050
562X735X
1150
625X840
X1240
650X870X1360 695X910X1450 695X910X1490